Monday, February 6, 2012

Bí non xào tỏi Recipe /Stir-fry zuchini Recipe

Tiếng Việt. Scroll down for English.

Bí cắt dày 0.5 cm.

Tỏi băm nhỏ.

Dùng chảo. Bật to lửa. Cho dầu và tỏi vào chảo. Đến khi tỏi hơi vàng cho bí vào. Đảo đều, cho nước mắm, cho một ít nước để đỡ cháy. Không đậy vung kẻo chín quá. Khi bí chuyển màu hơi trong là được. Cho thêm hạt tiêu nếu thích.

---------------------------------------------

Cut zuchini about 1/4 inch thick.

Chop garlics.

Use big pan. High heat. Put oil, garlic. Stir until garlic is light brown, put in zuchini. Add fish sauce. Add a little water. Watch it, don't burn it. Cook until the zuchini become transparent around the edge.

Add pepper if like.

No comments:

Post a Comment